Walachit
nejrychlejší techonologie
pro pískování

 

Jak to bylo před WALACHITEM?

Vývoj systému Walachit, který slouží k dekorování metodou pískování, byl zahájen v červnu 1999. Důvodem vzniku tohoto komplexního systému Walachit byla skutečnost, že dosavadní existující metody a technologie dekorování prováděné metodou pískování, byly málo produktivní a vysoce náročné na manuální zručnost pracovníků (vyřezávání plotrem, odstraňování krycích vrstev), což v konečném důsledku s sebou neslo vyšší zmetkovitost, aplikování v menších sériích a v neposlední řadě také určitá omezení v jemnosti přenášeného dekoru.

technologie walachit
 

Technologie WALACHIT

Náš systém Walachit měl za cíl tyto existující negativa odstranit a vytvořit určitý sortiment produktů, které by dekorovací metodu pískování maximálně zjednodušily, zefektivnily a v konečném dopadu umožnily tuto metodu dekorování použít při velkosériové výrobě (obaly). Je nutné ještě zdůraznit, že při vývoji tohoto systému byl kladený důraz především na ekologičnost celého systému technologie čehož, jak potvrzují technické listy, bylo stoprocentně dosaženo. Obchodní název celého systému stejně jako jednotlivé dílčí produkty (tryskací šablony a trysková pasta) byly zajištěny patentovou ochranou. Systém Walachit je souhrn výrobků umožňujících výrobu šablon pro pískování dekorů.

získaná ocenění

Ocenění, která získal systém walachit

Firma C5 s.r.o. z Valašského Meziříčí, která působí ve sklářském kraji, vyvinula a patentovala zcela nový způsob výroby šablon k pískování skla. Tato nová technologie by měla sloužit především pro zcela nový postup dekorování a etiketáž obalového skla. Uplatnění je možné i pro malé dekoratéry dutého skla, protože firma vyvinula i technologii výroby samolepících šablon, které na zakázku zhotovuje již přes rok. Hlavními odběrateli jsou hlavně sklárny v Čechách a na Slovensku a několik firem zušlechťujících sklo. Vývoj tohoto produktu byl dost složitý a trval dva roky. Ojedinělost technologického řešení byla prověřena na mezinárodních výstavách GLASSTEC v Düseldorfu, EMBALLAGE v Paříži a byla prezentována i na americkém kontinentu.

Všechny odezvy byly jednoznačně kladné. Protože dekorování skla je obvykle složitý proces k řešení technických problémů byly vyzvány firmy 1. Toušeňská zabývající se výrobou pískovacích zařízení a ISIMAT GmbH vyrábějící sítotiskové stroje. Po mnoha zkouškách je celá technologie připravena k výrobě automatické linky určené pro dekorování skla. Tento technologický počin byl oceněn na mezinárodní výstavě tiskařské techniky v Brně EMBAX-PRINT 2001 Zlatým EMBAXEM v kategorii povrchové úpravy obalů. Takové ocenění výrobků přispěje k prosazení této technologie do života a doufejme, že pomůže sklářskému průmyslu v naší republice k malému kroku dopředu na tvrdých světových trzích.

Ocenění Walachitu
Fotogalerie